Tarihin En Büyük 16 Türk Devleti7th Ekim 2015

Büyük Hun İmparatorluğu’ndan başlayıp, Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanan destansı bir öykü… Türk tarihinin en büyük 16 devletine kısaca göz atıyoruz. Kuruluş ve yıkılış yılları, kapsadığı alan ve kurucuları ile birlikte verdiğimiz bilgilerle şanlı tarihimizi bir kez daha hatırlayacağız.

 

1. Büyük Hun İmparatorluğu

tarihin en buyuk 16 turk devleti 1

Kuruluş Tarihi: M.Ö. 204

İkiye Ayrılış Tarihi: M.Ö. 58

Birinci Yıkılışı: M.Ö. 41

Son Yıkılış Tarihi: M.S. 216

Kurucusu: Teoman

Kapsadığı Alan: Kuzey Sibirya – Güney Tibet, Kişmir Büyük Okyanus (Doğu) / Hazar Denizi (18.000.000 km²) (Batı)

2. Batı Hun İmparatorluğu 

tarihin en buyuk 16 turk devleti 2

Kuruluş Tarihi: M.S. 48

Birleşme Tarihi: M.S 93

Yıkılış Tarihi: M.S. 216

Kurucusu: Panu

3. Avrupa Hun İmparatorluğu

tarihin en buyuk 16 turk devleti 3

Kuruluş Tarihi: 375

Yıkılış Tarihi: 454

Kurucular: Muncu, Oktar, Rua ve Aybars adlı 4 kardeş

İlk İmparator: Oktar

Kapsadığı Alan: Güney Rusya, Romanya, Yugoslavya’nın kuzey bölgesi Macaristan, Avusturya, Çekoslovakya, Güney ve Orta Almanya, 4.000.000. km²

4. Ak Hun İmparatorluğu

tarihin en buyuk 16 turk devleti 4

Kuruluşu: 420

Yıkılışı: 562

Kurucusu: Akşuvar

Kapsadığı Alan:  Kuzey Hindistan’ın yarısı, Afganistan, Türkistan’ın bir bölümü. 3.500.000 km²

5. Göktürk Kağanlığı

tarihin en buyuk 16 turk devleti 5

I. GÖKTÜRK KAĞANLIĞI

Kurucusu: Bumin Kağan

Kuruluşu: 552

İkiye Ayrılışı: 581

Yıkılışı: 630

Kapsadığı Alan: 18.000.000 km²

II. GÖKTÜRK KAĞANLIĞI

Kurucusu: İlteriş Kağan

Kuruluşu: 682

Yıkılışı: 743

6. Avar Kağanlığı

tarihin en buyuk 16 turk devleti 6

Kuruluşu: 563

Yıkılışı: 803

Kurucusu: Bayan Kağan

Kapsadığı Alan: İtil-Don, Dinyeper-Dinyester, Vistül, Elbe, Oder, Ren, Erdel, Eflak ve Boğdan Bölgesi

7. Hazar Kağanlığı

tarihin en buyuk 16 turk devleti 7

Kuruluşu: 651

Yıkılışı: 983

Kuruluşu: Önceleri Göktürkler’e tabi olduğu tahmin edilen Hazarlar, batıya göçerek, Kırım’dan Hazar Denizi’ne kadar olan alanda imparatorluk kurmuşlardır.

Kapsadığı Alan: Kırım, Dinyeper, Don, Volga.

8. Uygur Kağanlığı

tarihin en buyuk 16 turk devleti 8

I. UYGUR DEVLETİ

Kuruluşu: 744

Yıkılışı: 840

Kurucusu: Kutluğ Bilge Kül Kağan

II. UYGUR DEVLETİ

Kuruluşu: 851

Cengiz Han’a tabi oluşu: 1209

Yıkılışı: 1335

9. Karahanlılar

tarihin en buyuk 16 turk devleti 9

Kuruluş Tarihi: 940

Yıkılış Tarihi: 1040

Kurucusu: Saltuk Buğra Han

Kapsadığı Alan: Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin arası.

10. Gazne Devleti

tarihin en buyuk 16 turk devleti 10

Kuruluş Tarihi: 963

Yıkılış Tarihi: 1183

Kurucusu: Alp Tekin

Kapsadığı Alan: Bugünkü Afganistan, Harzem, Türkistan, Kırman, Horasan, Seman, Damgan, Laristan, İsfahan, Rey, Hemadan, Kazvin, Kaşan, Mazenderan, Esterebat, Geylan, Hindistan, Saint, Belicüstan, Pencap, Recistan, Molva, Kucarat, Delhi, Ağra, Ut ve Allahabat. 4.700.000 km²

11. Büyük Selçuklu Devleti

tarihin en buyuk 16 turk devleti 11

Kuruluş Tarihi: 1040

İlk İmparatorluk: 1040-1092

Gerileme Devri: 1092-1117

II. İmparatorluk: 1117-1157

Yıkılış Tarihi: 1157

Kurucusu: Selçuk Bey

Kapsadığı Alan: Doğuda Balkaş, Işık gölü, Tarım havzası, Batıda Ege ve Akdeniz sahilleri, Kuzeyde Aral gölü, Hazardenizi, Kafkasya Karadeniz, Güneyde Arabistan dahil Umman denizine kadar 10 milyon km²

12. Harezmşahlar Devleti

tarihin en buyuk 16 turk devleti 12

Kuruluş Tarihi: 1157

Yıkılışı: 1231

Kurucusu: Muhammed Harzemşah

Kapsadığı Alan: İran, Güney Kafkasya, Dağıstan, Umman, Afganistan, Maveraünnehir, Harzem, Balkaş ile Aral arası 5 milyon km²

13. Altın Ordu Devleti

tarihin en buyuk 16 turk devleti 13

Kuruluşu: 1236

Yıkılışı: 1502

Kurucusu: Batur Han

Kapsadığı Alan: Doğu Avrupa ve İdil boyu

14. Timur İmparatorluğu

tarihin en buyuk 16 turk devleti 14

Kuruluşu: 1368

Bölünmesi: 1405

Yıkılışı: 1501

Kurucusu: Timur Gürkan

Kapsadığı Alan: Batıda Balkanlar, Kuzeyde Volga kıyıları, Güneyde Hint Okyanusu, Doğuda Orta Asya.

15. Babür İmparatorluğu

tarihin en buyuk 16 turk devleti 15

Kuruluşu: 1526

Yıkılışı: 1858

Kurucusu: Babür Şah

Kapsadığı Alan: Hindistan, Afganistan. 2,7 milyon km²

16. Osmanlı İmparatorluğu

tarihin en buyuk 16 turk devleti 16

Kuruluşu: 1299

Yıkılışı: 1922

Kurucusu: Osman Bey

Kapsadığı Alan: Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Mısır, Arabistan, Filistin, Suriye, Irak, Anadolu, Kafkasya, Kırım, Efflak, Buğdan, Erdel, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Akdeniz’deki irili ufaklı adalar. 20 milyon km²

Daha detaylı bilgiler için Google dokümanını inceleyebilirsiniz.

About the Author

TESBİHANE 2011 yılında kurulmuş İstanbul-Beyazıt merkezli bir firmadır. Güvenli alışveriş düsturunu e-ticaret sektörüne taşıyan firmamız, el emeği göz nuru tesbihler, özel tasarım gümüş erkek yüzükleri ve takı çeşitleri ile toptan ve perakende olarak faaliyet göstermektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir